Affärsidé

Som en del av STC Greenfood säljer Växjö Partiaffär frukt o grönt från de närliggande fälten och utvalda odlare i övriga världen. Våra kunder finns inom handel och storkök i  närområdet + sydöstra Sverige.
 
Vi bygger vår framgång på  ett attraktivt sortiment ,förädlade produkter, effektiv logistik och närhet till kund såväl geografiskt som i det personliga mötet.
 
Vår flexibilitet, snabbhet  och innovativa arbetssätt gör det lättare för våra kunder att skapa en lönsam frukt och grönt affär