Noggrannhet från jord till bord

Miljöhänsyn är viktigt för oss på Växjö Partiaffär. Därför strävar vi efter att i första hand erbjuda närodlat, och gärna ekologiskt odlade frukter och grönsaker.

Miljöinriktning
Vi skall med ett logistiskt inköpsarbete av kvalitetsprodukter lagra och distribuera produkter med största möjliga miljöhänsyn. Miljöarbetet skall vara förankrat i verksamheten och överensstämma med kunders och myndigheters krav. Vi skall ständigt förbättra verksamhetens miljösituation.

Vårt kvalitetsarbete syftar till att alltid kunna förse våra kunder med frukt och grönsaker av högsta möjliga kvalitet. Sedan 2012 är vi certifierade enligt IP Livsmedel.
Hämta certifikat här.

Kvalitetsinriktning
Vi sätter våra kunder i fokus, genom att leverera produkter med rätt kvalitet, på rätt plats i rätt tid. Vi prioriterar odlare och leverantörer som ur kvalitets- och miljösynpunkt uppfyller våra kvalitetskrav.

 

EKO-certifikat 2018

Hämta certifikatet här