Bolag i GreenfoodGreenfood
Greenfood bildades 2009 och är idag den största fristående aktören inom frukt och grönsaker i Norden. Verksamheten är bred och omfattar import, grossistverksamhet och distribution samt produktion och försäljning av skurna och förädlade frukt- och grönsaksprodukter. Den här bredden gör att Greenfood tillhandahåller ett komplett sortiment till detaljhandeln, andraledsgrossister samt till kunder inom restaurang, hotell och catering. Verksamheten omsätter cirka 3 miljarder kronor och har omkring 500 anställda. Greenfood består av två affärsområden – Inköp/ Handel respektive Fresh Cut/Måltidslösningar.

Greenfood har en stark position inom hälsosam mat i Norden. Gruppen har en omsättning om 3,9 miljarder, cirka 700 anställda med huvudkontor i Helsingborg. Vi bildades 2009 och tillhandahåller marknadens bredaste sortiment inom traditionell frukt och grönt, samt ett modernt, hälsosamt och lättillgängligt sortiment. Kundsegmenten består av grossist, detaljhandel, restaurang, hotell och catering. Koncernens verksamheter är samlade i tre affärsområden – Sourcing, Fresh Cut och Picadeli.

Greenfood
Knut Påls väg 9 
256 69 Helsingborg
Vxl: 042-400 54 20
www.greenfood.se

 Allfrukt
Allfrukt är den största fristående aktören inom import- och partihandel med frukt och grönt i storstockholmsområdet. Dagligvarubutiker är företagets viktigaste kundsegment som står för ungefär tre fjärdedelar av försäljningen. Allfrukts främsta konkurrensfördelar är närheten till kunderna och företagets flexibla service och breda sortiment. Från den egna anläggningen når Allfrukt ut med leveranser till samtliga butiker i stockholmsområdet inom två timmar.
 
Allfrukt
Partihandlarvägen 50
120 44 Årsta
Vxl: 08-501 00 720
www.allfrukt.se
 
 


Ewerman
Ewerman är Sveriges största fristående importör av frukt och grönt för restauranger och storkök. Viktigast kundsegment är grossister inom HoReCa, som står för ungefär en tredjedel av omsättningen. Den övriga försäljningen riktas till frukt- och grönsaksgrossister i andra segment samt direkt till butiker. Ewermans främsta konkurrensfördel är det breda sortimentet som ger restauranger och storkök möjlighet att differentiera sina erbjudanden. Matglädje är centralt för Ewerman, där den långa erfarenheten omsätts i inspiration, kunskap och utbildning som förmedlas till kunder och slutkunder.
 
Ewerman
Knut Påls väg 9
256 69 Helsingborg
Vxl: 042-490 11 00
www.ewerman.se
 
 

Daily Greens Salladsbar
Daily Greens Salladsbar är vårt koncept för livsmedelsbutiker där vårt kunnande om färdigskuret och smidig logistik kombineras med modern butiksexponering. Daily Greens är rätt i tiden och erbjuder butiker ett sätt att möta trenden om hälsosam färdigmat genom en enkel och lönsam affärsmodell.

Knut Påls väg 9
256 69 Helsingborg
Växel 020 140 10 30
 
 

 
Salico
Salico är Sveriges ledande leverantör av färdigskurna frukt och grönsaker.
Företagets främsta konkurrensfördelar
 är stor produktionskapacitet, hög kvalitet och
 innovativ produktutveckling. Men även det breda sortimentet,
 som dessutom omfattar ekologiska produkter. De viktigaste kunderna 
är industrier, restauranger och storkök, som tillsammans står för cirka
 90 procent av försäljningen. Salico är sedan länge leverantör
 till McDonalds restauranger i Norden.
 

Salico
Knut Påls väg 7
256 69 Helsingborg
Vxl: 042-37 04 40

www.salico.se
 

 
Salico Oy
I Finland är Salico Oy den ledande producenten av färdigskuren frukt och grönt. De viktigaste kunderna är industrier, storkök och fastfoodkedjor. Företaget är bland annat leverantör till McDonalds restauranger. En av de främsta konkurrensfördelarna är det breda sortimentet som omfattar sallader, wokgrönsaker och färdigskurna frukt och grönsaker. Men även kvaliteten och den aktiva produktutvecklingen. Många av produkterna säljs under det egna varumärket Strax Sallati, som har en stark position på den finska marknaden.
 
Salico
Puutarhatie 26
51900 Juva
Vxl: + 358 44-3215095

www.salico.fi
 
 

 
Greenfood Iberica
Greenfood Iberica är specialiserat på inköp av frukt och grönt från framförallt Spanien. Idag samarbetar företaget med ett fyrtiotal lokala odlare och ansvarar även för transport- och logistikhanteringen mellan Spanien och Skandinavien. Greenfood Ibericas kunder utanför koncernen är medelstora grossister i bland annat Danmark och Baltikum. De främsta konkurrensfördelarna är det starka samarbetet med lokala odlare och ett effektivt inköps- och logistiksystem. 
 
Greenfood Iberica
C/ Pere Coll Rigau 2
17256 Pals (Girona) Catalonia, SPAIN
Vxl: +34 972 66 72 16
 
 

 
Satotukku Oy
Satotukku Oy är Finlands största, fristående importör av frukt och grönt med anläggningar i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. De viktigaste kundsegmenten är grossist- och detaljhandeln samt förädlingsindustrin. Detaljhandeln dominerar och står för ungefär två tredjedelar av företagets försäljning. De främsta konkurrensfördelarna är egen import, brett sortiment, hög kvalitet samt kundanpassad service- och logistiklösningar. Satotukku har även ett brett utbud av ekologiska produkter och färdigskurna, sköljda produkter som succesivt ökar i volym på den finska marknaden.
 
Satotukku Oy
Tuupakantie 32
01740 Vantaa FINLAND
Vxl: +358 9 251 59100

www.satotukku.fi
 
 

 
Växjö Partiaffär
Växjö Partiaffär är en stark, fristående leverantör av frukt
och grönsaker i sydöstra Sverige. Dagligvaruhandeln
är företagets största kundsegment som står för cirka 60
procent av försäljningen. Övriga kunder är restauranger,
storkök samt företag som levererar fruktkorgar och färdiga
matkassar. Växjö Partiaffär erbjuder även färdigskuret, som i
dagsläget står för cirka 20 procent av försäljningen. De främsta konkurrensfördelarna är den snabba
servicen, närheten till kunderna och den höga andelen lokalodlade produkter.
 
Växjö Partiaffär
Arabygatan 53
352 56 Växjö
Vxl: 0470-76 59 90

www.vaxjopartiaffar.se
 
 
 

 
Örebro Trädgårdshall AB
Frukt- och grönsaksgrossisten Örebro Trädgårdshall har
 en stark position på marknaden i Örebro med omnejd.
 Företagets viktigaste kunder är butiker, restauranger och 
storkök, där butiker dominerar och idag står för drygt
hälften av försäljningsvolymerna. De främsta konkurrensfördelarna 
är hög service, närhet till kunderna samt 
ett brett utbud av kvalitetsprodukter. En annan styrka är den stora andelen ekologiska och
 lokalt odlade produkter.

Örebro Trädgårdshall
Skvadronvägen 3
702 27 Örebro
Vxl: 019-27 32 00

www.tradgardshallen.nu